Vijay Basrani

Vijay Basrani

Vijay Basrani-rishtekhojo

Vijay Basrani-rishtekhojo

Vijay Basrani

Vijay Basrani’s Biodata-

 Vijay Kumar Basrani

 

 20-06-1986

 NA.

 Pali

 5’7″

 B.A., LLB

 Fair

 Smart

 NA.

 NA.

 9301963680

 Shri Manoharlal Basrani

 NA.

 Late Shri Nanakram Basrani

 None

 None

 None

 2

 None

 None

 Rajesh Kumar,Shri Manoharlal Basrani Thana Road Near Nagar Panchayat Birshinghpur Pali Dist. Umariya(M.P.)

 Dadu

 1.Raj Daily Needs Thana Road Brshinghpur Pali 2.Raj Traders Thana Road Birshinghpur Pali

 Bajaj

 Panjwani

 Late Shri Ramchandra Panjwani Wholesale Kirana Merchant Chhuri Dist.Bilaspur(C.G.)

 No