Latika Babani

Latika Babani-rishtekhojo

Latika Babani-rishtekhojo

Latika Babani-rishtekhojo

Latika Babani

Latika Babani’s Biodata-

 Latika Babani

 

 04:55 PM

 Ajmer (RJ.)

 5’3″

 B.Tech.

 Fair

 Good Looking

 GSFCL (Vadodara, Gujrat)

 7.8 LPA

 9252141323 9252035805

 Shri. Mohan Babani

 Smt. Bhagwanti Babani

 Shri Menghraj Mal Babani

 1

 1

 None

 None

 None

 None

 38/54 Gandhinagar, Chorsiyaw Road, Vaishali Nagar Ajmer (Raj)

 Bhaiband (Nawab Shab)

 Deepak Collection Opp. Shani Mander Dargar Road, Ajmer

 NA.

 NA.

 NA.

 No

Coming Soon : shadikaro.in