Jaya Pariyani

Jaya Pariyani-rishtekhojo

Jaya Pariyani-rishtekhojo

Jaya Pariyani-rishtekhojo

Jaya Pariyani

Jaya Pariyani’s Biodata-

 Jaya Pariyani

 

 16/02/1984

 11:45 PM.

 Shajapur, MP., India

 5’1″

 B.Com.

 Fair

 Beatiful

 9993106111

 Shri Laxmandas Pariyani

 Smt. Asha Bai Pariyani

 NA.

 1

 None

 1

 1

 None

 1

 68 vijay Nagar Shajapur

 NA.

 General Store & Mobile Store

 NA.

 NA.

 Bhopal

 No

Visit also : shadikaro.in