Jay Tirthani

Jay Tirthani-rishtekhojo

Jay Tirthani-rishtekhojo

Jay Tirthani-rishtekhojo

Jay Tirthani

Jay Tirthani’s Biodata-

 Jay Tirthani

07/11/1991

 NA

 Durg

 5’6″

 B.Com.

 Fair

 NA

 NA

7898307340 7489264111 7828359780

 Shri Dhalchand Tirthani

 NA

Late Gopaldas Tirthani

 1

 None

 1

 2

 1

 1

Shri Dhalchand Tirthani, Raipur Nana, Sindhi Colony Durg (C. G.)

 Larkana

 1. Shri Balaji Mobile And Repairing Centre Shop No. 33, Himalaya Complex, Akash Ganga, Super, Bhilai, Durg (C.G) 2. Jai Mata Di Mobile And Repairing Centre Shop No. 64, Himalaya Complex, Akash Ganga, Super, Bhilai, Durg (C.G.)

 Dembra

 Bajaj

 Seth Seumal Banjari, Lakhenagar, Raipur

 No

Coming Soon : shadikaro.in