Satish Vishwani

satish vishwani-rishtekhojo

Satish Vishwani-rishtekhojo

Satish Vishwani’s Biodata-

Satish Kumar Vishwani.

 

 26/02/1990

 5 : 00 PM

 Khandwa

 5’10”

 12th

 Fair

 Smart

 Kirana Shap and Pan Masala.

 NA

 9691913595 8602413595 7694063595 9399250835

 Shri Pratap Rai Vishwani

Sundari vishwani.

 Late Shri Govindramji Vishwani

 1

 1

 None

 1

 None

 1

 Sindhi Colony, Gali No. 4, Near the Hinduja Hospital, Khandwa (M.P.).

 Dist- Dadu.

 1. Pratap Rai Govindram, Shivaji Chouk, Khandwa. 2. Rukmani Traders, Shivaji Chouk, Khandwa.

 Vikshu.

 Davda.

 Burhanpur.

 No

 Middle class

Visit also : shadikaro.in