Chandra Shekhar Gabada

Chandra Shekhar-rishtekhojo

Chandra Shekhar Gabada-rishtekhojo

Chandra Shekhar-rishtekhojo

Chandra Shekhar

Chandra Shekhar Gabada’s Biodata-

 Chandra Shekhar Gabada

 Groom

 27/08/1985

 NA.

 NA.

 5’10”

 Other

 Fair

 Smart

 NA.

 NA.

 9011080666 9881586688

 Shri Rajkumar Gabada

 Sau. Ratna Gabada

 Late. Shri Tharumal Gabada

 2

 1

 1

 None

 None

 None

 Seth Nandlal T. Gabada, Kanwar Nagar sindhi Colony, Yavatmal

 Deharki

 1. Mr. Jyoti Cloth Store, Tanga Chowk, Yavatmal 2. Mr. Baba Tailor, Shani Mandir Chowk, Yavatmal 3. Baba Men’s Wear Shani Mandir Chowk, Yavatmal 4. G. Sons NX (Wholesale Dealer)

 NA.

 NA.

 Shri Seth Govindram Mangwani, jalgaon

 No

Coming Soon : shadikaro.in